Магична Среща „ЗЛАТНА КОТКА”

 • Участие:
 1. Магична Среща „Златна Котка” (наричана на кратко „Срещата”) се организира, контролира и
  ръководи от Община Габрово и Организаторите и е отворена за участие за :
  – Всеки магьосник (професионалист или любител), желаещ да участва, без ограничения във
  възрастта.
  – Всеки фен на изкуството, който желае да се потопи в света на магията.
 2. Участниците се делят на следните категории като всички категории заплащат еднаква такса
  уточнена на сайта на Срещата:
  – Гост – всички желаещи да присъстват на Срещата – достъп до всички събития на Срещата;
  – Състезател – всеки желаещ да премери сили в различните категории – достъп до всички
  събития на Срещата;
  – Дилър – продавач на магичен реквизит – достъп до всички събития на Срещата;
 3. Броят на състезателите е ограничен до 40 за всички категории;
 4. Участник спечелил награда предишната година не може да се състезава със същия акт;
 5. Всеки Състезател трябва да е платил таксата си за участие в Срещата, да е попълнил
  изцяло Регистрационна бланка и Бланка за технически изисквания най-малко един ден преди
  началото на Срещата;
 6. Всички състезатели са съгласни и се подчиняват на правилата за провеждане на Срещата;
 • Жури:
 1. За да се определят всички награди се сформира Жури от 5 човека. Всички ще бъдат
  професионални и уважавани артисти. Журито ще има един председател, който при равенство в
  точките ще може да вземе крайното решение;
 2. Всички съдии, включително председателя на журито се избират от Организаторите;
 3. Журито не заплаща такса за участие в Срещата и ще има подсигурени всички нужни
  реквизити за нормална работа;
 4. Решенията на съдиите са крайни и не подлежат на оспорване;
 5. Председателя на Журито ще предаде пълен доклад, с резултатите и основните бележки на
  съдиите на Организаторите. Те от своя страна се задължават да ги доставят на всеки
  заинтересуван от Състезателите.
 • Категории:

Състезанието се дели на следните категории:

 1. Манипулации: aкт, базиран изцяло или основно върху сръчност на ръцете.
 2. Фокуси: aкт, който в повечето случаи е микс от няколко други категории. Реквизитите
  са по-малки от тези, които се използват в Илюзиите. Някои изпълнения, които включват
  съвременни хай-тек технологии и видео технологии също попадат в тази категория.
 3. Илюзии: aкт, в който се използват огромни реквизити, без значение видими или не за
  публиката.
 4. Комична магия: aкт, в който главната цел е да се разсмива публиката. Може да е
  базиран върху всички останали категории.
 5. Ментална магия: aкт, в който се имитират супер сили като четене на мисли, телепатия,
  телекинеза, супер памет и т.н.
 6. Магия от близо: aкт, който се представя на маса, пред тесен кръг хора. Предимно се
  използват: карти, топчета, монети и малки предмети.
 7. Детска магия: всички изпълнения на магьосници под 16 години.

Ако журито реши може да премести дадено изпълнение в друга категория от предварително
обявената.

 

 • Състезатели и представяне:

 

 1. Всеки Състезател е отговорен за своето изпълнение
 2. Всеки състезател трябва да представи завършен акт, не само единичен трик, с времетраене
  минимум 5 минути и максимум 10 минути.
 3. Всеки състезател може да се представи най-много в две от изброените категории.
 4. Състезател, който представи акт, очевидно копие на акт на друг състезател, ще бъде
  дисквалифициран.
 5. Акт, който е базиран на предварителна договорка с човек от публиката, не се счита за магично
  изпълнение и ще бъде дисквалифициран.
 6. Всеки състезател е длъжен да бъде готов 10 минути преди обявения час, в противен случай,
  може да бъде дисквалифициран.
 7. Времето започва да се отброява от момента на влизане на сцената или от започването на
  музиката, което настъпи първо.
 8. Пред сцената ще има две лампи – жълта и червена. На 9-тата минута ще светва жълтата, а на
  10-тата червената, което ще означава,че Състезателят е дисквалифициран. Журито може да
  светне червената лампа по всяко време, ако прецени че акта няма нужното ниво или е в
  нарушение на някое от правилата.
 9. Всеки Състезател е длъжен да изпълнява нарежданията на Мениджър сцена, отказът води до
  дисквалификация.
 10. Всеки състезател е длъжен да попълни Бланка за технически изисквания и да я предаде на
  Организаторите не по-късно от една седмица преди началото на Срещата. Състезател без
  попълнена бланка ще може да разчита само на бяло осветление.

 

 • Награди:
 1. Голямата награда на Община Габрово – по решение на журито ще бъде избран найдобрият акт, който ще получи статуетката и паричната награда от 1000 лв.
 2. Специални награди – по решение на журито могат да бъдат връчени награди за
  „Изобретение” и „Най-оригинален акт”.
 3. Наградата на Организаторите ще бъде връчена на победителя в „Клоуз-ъп“ състезанието.
 4. „Специална награда на журито“ ще бъде връчена на победителя в състезанието на
  сцена.
 5. Награда „Изгряваща звезда на магията” – за победителят в категорията до 16 години.